حرکت در مسیر موفقیت

با سرمایه گذاری صحیح و به موقع در بخش تبلیغات

طراحی

Image

طراحی گرافیک Graphic Design یک شرکت تبلیغاتی، زیرمجموعه ای از شاخه بزرگ دیزاین، ارتباطات بصری و طراحی ارتباطات است. طراحی گرافیک یک فرآیند ارتباطات بصری و حل مسئله از طریق استفاده از تایپ، فضا، تصویر، رنگ و حرکت است.

تبیلغات

Image

امروزه همگام با پیشرفت علم و تکنولوژی، تثبیت یک برند در ذهن مصرف کننده به مراتب سخت تر و متعاقباً فرآیندهای تبلیغی، ترویجی و ترفیعی از قبل مهم تر شده است. داشتن سیستم یکپارچه بازاریابی و ارتباطات می تواند بهترین ابزار برای تثبیت برند در ذهن مشتری باشد

رسانه

Image

به منظور آنکه پیام تبلیغ به مصرف کننده یا گروه مورد نظر برسد به یک حامل پیام نیاز است. این حامل در قالب رسانه و به اشکال مختلفی همچون؛ تلویزیون،رادیو، اینترنت، فیلم، آگهی، انواع رسانه های تبلیغات محیطی مثل بیلبورد و…. دیده می شود.